Weensu.dk - En ansvarlig og bæredygtig markedsplads

Mærkningsordninger

Hos Weensu har vi en klar mission!

Vi ønsker at fremme bæredygtigt forbrug. Det gør vi ved at gøre det lettere for dig at være forbruger med omtanke.
Der er nedenfor listet en lang række mærkningsordninger, som du finder på det danske marked. De er alle seriøse ordninger, som verificerer, at de varer, der bærer det pågældende mærke, også lever op til de krav mærkningsordningen foreskriver. De er såkaldte tredjeparts verificerede.

Vores kriterier

Hos Weensu er alle produkter med de nedenstående mærkninger velkomne.
Omvendt ved vi også, at det at opnå en certificering er forbundet med høje omkostninger og kan være en langvarig proces.
For de små virksomheder, der arbejder seriøst med at fremme verdensmål nr. 8 eller 12, har vi lavet en model der giver mulighed for at være med på Weensu.dk. Vi har lavet et screenings tool, hvor vi kan vurdere de virksomheder og deres produkter, der ansøger om at sælge gennem Weensu.dk, og som ikke har en mærkningsordning.

De 4 hovedoverskrifter vi vurderer ud fra er:

  1. Produktet
  2. Virksomheden
  3. Emballagen
  4. Forsendelsen

Vi tildeler point indenfor de fire kategorier. Opnår man 100 point kan man sælge sine produkter hos os.
Kriterierne på selve produktet vejer tungest, herefter kommer virksomheden og til sidst emballagen og forsendelsen. (Se mere om kriterierne i tekstboksen)
Dokumentation skal fremsendes på anmodning fra Weensu ApS.certificeret-bæredygtig

Mærkningsordninger vi godkender direkte

A
AB – Certifié agruculture Biologique. Etableret i 1985, fransk oprindelse. Fokusområde: miljø og sociale forhold for dyr.
Allergy Certified. Etableret i 2014, dansk oprindelse. Fokusområde: sundhed og nedbringelse af allergi.
Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Etableret 1992, dansk oprindelse. Fokusområde: sociale forhold for dyr.
ASC – Aquaculture Stewardship Council. Etableret i 2010 i Holland og England. Fokusområde: miljø i dambrug og havbrug.

B
B Corp. Etableret 2006 i USA. Mærket gives til virksomheden frem for produkterne. Fokusområde: miljø og social.
Bedre Dyrevelfærd. Etableret 2017 i Danmark. Fokusområde: sociale forhold for dyr.
BIO. Etableret i 2001 i Tyskland. Dette er det officielle tyske økologi mærke som kan sammenlignes med det røde Ø mærke i Danmark. Fokus på miljø og sociale forhold for dyr.
Bluesign. Etableret 2000 i Schweiz. Fokuserer på fremstillingen af tekstiler og særligt skadelige kemikalier og sporbarhed. Fokusområde: miljø og sundhed.
Bra Miljöval. Etableret i 1988 i Sverige. Ser på miljøbelastning og sundhedseffekter på mennesker.
BREEAM. Etableret i 1990 i England. Fokus på byggeri og bæredygtige tiltag. Kan sammenlignes med det tyske DGNB. Fokusområde: miljø og sundhed.

C
Carbon Footprint. Etableret 2001 i England. Reduktion af CO2 udledning og ressourceforbrug. Fokusområde: miljø.
Cradle to Cradle. Etableret 2010 i USA. Ser på materialesundhed, kemikalier, genanvendelse og genbrug, forvaltning af vandressourcer, vedvarende energi og social ansvarlighed. Fokusområde: miljø, social, sundhed.
Crossed Grain. Etableret i 1972 i England. Betyder at et produkt er glutenfri. Fokusområde: sundhed.

D
Debio Økologisk. Etableret i 1986 i Norge. Det norske økologi-mærke, dog ikke statskontrolleret som i Danmark. Fokusområde: miljø og dyrevelfærd.
Demeter. Etableret i 1928 i Tyskland. Betyder at et produkt er biodynamisk, hvilket er strengere end økologiske retningslinjer. Der kan fx anvendes 14 biodynamiske tilsætningsstoffer mod 45 i det økologiske landbrug. Fokus på miljø og sociale forhold.
Den Blå Krans. Etableret 1976 i Danmark. Et allergimærke med det formål at mindske hudlidelser. Fokusområdet: sundhed.
Der Blaue Engel. Etableret 1978 i Tyskland. Det tyske miljøministeriums miljømærke. Fokusområde: miljø
Det grønne nøglehul. Etableret i 2009 i Danmark. Ernæringsmærke med fokusområdet: sundhed.
Det økologiske spisemærke. Etableret i 2008 i Danmark. Bruges på spisesteder og følger det røde Ø-mærke. Fokusområde: miljø og økologi.
DGNB. Etableret 2007 i Tyskland. Bygninger og byområder kan certificeres. Fokusområde: miljø og social.
DS40001. Etableret i 2011 i Danmark. Ledelsessystem for samfundsansvar. Fokusområde: miljø og social.

E
Ecocert Cosmos. Etableret i 2002 i Frankrig. Kosmetik og plejeprodukter. Fokusområde: økologi og naturlige ingredienser.
EKOenergy. Etableret 2013 i Finland. Bæredygtig og vedvarende energi kan certificeres og synliggøre bedst tilgængelige vedvarende kilder. Fokus: miljø
Energimærket. Etableret 1995 i Danmark. Co2 og vandbesparelser er i primært forbrugsfasen fx på husholdningsmaskiner. Fokusområde: miljø
Energy Star. Etableret 1992 i USA. Som det danske Energimærket. Fokusområde: miljø
EU Ecolabel. Etableret 1992 i EU. Ser på hele produktets livscyklus fra råvarer til bortskaffelse. Også kaldet EU-blomsten. Fokusområde: miljø.
EU’s Det Grønne Blad. EU’s miljømærke som bruges på landbrugsprodukter. Emballerede økologiske fødevarer skal anvende dette mærke. Fokusområde: miljø og dyrevelfærd.

F
Fairtrade. Etableret 2002 og baseres på det tidligere Max Havelaar (1988) fra Holland. Primært fokus på sociale arbejds- og leveforhold for bønder og arbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika. Fokusområde: social og støtter omlægning til økologi.
FSC – Forest Stewardship Council. Etableret 1993 i Tyskland. I FSC certificerede skove fældes kun de mængder skoven kan nå at reproducere. Desuden beskyttes plante- og dyreliv, og arbejderne får uddannelse, sikkerhedsudstyr og fair løn. Fokusområde: miljø og social.

G
GOTS – Global Organic Textile Standard. Etableret 2006 som et internationalt samarbejde med stor inddragelse at interessenter. Ser på hele forsyningskæden i tekstil og tøjproduktion. Fokusområde: miljø og social.

I
Indeklimamærket. Etableret 1994 i Danmark. Drives af Teknologisk Institut. Stiller krav ift afgasning for et sundere indeklima. Kemisk analyse foretages ift. flygtige organiske forbindelser, kræftfremkaldende stoffer, partikler, fibre mm. Fokusområde: Sundhed.

K
Krav. Etableret 1985 i Sverige. Har kriterier for dyrevelfærd, social ansvarlighed og klimapåvirkning. Følger EU’s regler om økologisk landbrug. Ikke statskontrolleret som det danske Ø- mærke. Fokusområde: miljø og sociale forhold.

L
LEED – Leadership in Energy and Environmental design. Etableret 1998 i USA. Dette er en mærkning til bygninger og byggematerialer, der fokuserer særligt på energibesparelser, vandforbrug, materialer og bygningsressourcer. Fokusområde: Miljø og sociale forhold.

M
MSC – Marine Stewardship Council. Etableret 1996 af WWF og Unilever. Bæredygtigt fiskeri af vildtfangede fisk og skaldyr. Lever op til FN’s retningslinjer om fødevare- og landbrugsorganisation. Fokusområde: Miljø.

N
NATRUE. Etableret i 2008 i Belgien. Økologiske og naturlige ingredienser til naturprodukter. Fokusområde: sundhed og miljø.

O
Oekotex standard 100. Etableret i 1992 i Østrig/Schweiz. Bruges til tekstiler og baseres på laboratorietests, som sikrer at der ikke er sundhedsskadelige stoffer i tekstilproduktet. Fokus på sundhed og miljø.
Oekotex Made in Green. Etableret 2015. Som ovenfor men desuden fokus på sociale forhold og hele værdikæden. Mærket forudsætter Oekotex standard 100 og STeP certificering.
Oekotex STeP. Etableret 2013. Certificerning af producenter indenfor tekstilproduktion, detail og tekstilbrands.

P
PEFC. Etableret 1999. Mærkningen sikrer sporbarhed i hele værdikæden. Skoven forvaltes bæredygtigt i forhold til dyre- og planteliv og med respekt for de mennesker der lever af skovens ressourcer.

R
Rainforest Alliance. Etableret i USA 1987. Beskytter miljø og biodiversitet samt skaber bedre vilkår for landmænd, arbejdere og samfund i landbrug, skove, turisme i 3. verdenslande. Fokus på miljø og sociale forhold.

S
Soil Association. Etableret i 1967 i UK, mærke i 1973. Økologisk landbrug og økologiske fødevarer samt kosmetik og tekstiler. Fokus på miljø og fremme af dyrevelfærd og mere bæredygtigt forbrug.
Statskontrolleret Økologisk. Etableret 1989 i Danmark. Det røde Ø-mærke. De danske myndigheder kontrollerer gården eller virksomheden som forarbejder, pakker eller mærker varen. Fokus på kontrol af økologiske fødevarer.
Svanemærket. Etableret i 1989 af Nordisk Ministerråd. Danmark tilslutter sig 1997. Miljømærke med fokus på hele livscyklussen. Typisk plejeprodukter, byggeprodukter, møbler, tekstiler, rengøringsmidler. Fokus på miljø.

T
TCO Certified. Etableret i 1992 i Sverige. Mærkning af IT produkter. Ser på hele livscyklus; fremstilling, brug og bortskaffelse. Fokus på miljø og sociale forhold.
The Green Key. Etableret i 1994 i Danmark. Miljømærke til turisme virksomheder, kriterier for energi, vand, vask, rengøring, bæredygtig mad, affald mv. Fra 2017 inkluderer den desuden ligestilling og arbejdstagerrettigheder.

U
UTZ. Etableret i 2002 i Holland. Lægges sammen med Rainforest Alliance i 2019. Kaffe, te, kakao og nødder kan mærkes. Fokus på sociale forhold og miljø.

V
Vegan. The Vegan society er etableret i 1944 i England. Produkter der er uden animalske bestanddele, og uden at anvende dyr i produktionsprocessen. Arbejder imod udnyttelse af dyr til mad, tøj og øvrige formål. Fokus på sociale forhold for dyr.
Vegetarisk og Vegansk. Etableret i 2015 i Danmark. To mærker, som benyttes til fødevarer så som pålæg, brød, kager, slik, snacks og morgenmadsprodukter samt sæbe og make-up. Fokus på sociale forhold for dyr.

Kilde: Jakob Zeuthen og Lars Ludvigsen, Mærk din forretning.

Weensu.dk
Left Menu Icon
Cart Menu Button Icon0
Indkøbskurv